Protokoll från föreningsstämman den 29 maj 2018 finns publicerat under medlemssidor och Årsredovisningen samt nya stadgar publicerade under ”Om föreningen”.