Felanmälan

Då det är fel i fastigheten eller lägenhet.

Felanmälan gör du genom att mejla till: felanmalan@hammarbykanal.se

Kontrollera gärna innan du skickar in felanmälan vem som ansvarar för felåtgärden.

Se länk ”Fördelning ansvar” nedan för att se vilka kostnader som föreningen respektive medlemmen står för.

Enligt stadgarna är du som medlem ansvarig för inre reparationer och underhåll av din egen lägenhet. Föreningen ansvarar för yttre underhåll t ex trapphus, fasader och yttertak. Det är föreningens stadgar som gäller, och är du som medlem osäker ska du kontakta styrelsen, men om du klickar på bifogad PDF så får du föreningens lathund som ger dig en bra vägledning, klicka här: Fördelning ansvar

Det går bra att kontakta någon av de entreprenör som vi har avtal med direkt. Se kontaktuppgifter under ”Om föreningen”

Felanmälan gällande garaget, exempelvis vid fel på garageporten gör du via mejl till:

hammarbyekbacke@gmail.com

Felanmälan gällande ditt Bredband/Internet gör du till Bahnhof (teknisk support och felanmälan för boende i BRF) på tel. 010-510 00 00.

Bahnhof har även felsökningsguider, de finns på:  https://www.bahnhof.se/support/category/bredband/felsok-ingen-anslutning/1585