Extrastämma och ordinarie föreningsstämma 2018

Extrastämma och ordinarie föreningsstämma  2018   

Enligt medlemsinfo i januari och februari hålls en extrastämma under våren pga de stadgeändringar som alla Brf:er är tvingade att införa senast i juni.

 -Extrastämma den 24 april 2018
 -Ordinarie årsstämma den 29 maj 2018
Vid extrastämman tas första beslutet om nya stadgar och på den ordinarie årsstämman fastställs stadgebeslut utöver de ordinarie stämmopunkterna. Kallelser och stämmohandlingar skickas ut till medlemmarna.