Kategoriarkiv: Nyheter

Föreningsstämmor 2022

Extra föreningsstämma hölls 2022-05-18 och den ordinarie stämman hölls 2022-06-14.  Protokollen från stämmorna är publicerade på medlemssidorna. Årsredovisningen för 2021 är publicerad. Ändrade stadgar publiceras efter registrering hos Bolagsverket.

 

Extrastämma och ordinarie föreningsstämma 2018

Extrastämma och ordinarie föreningsstämma  2018   

Enligt medlemsinfo i januari och februari hålls en extrastämma under våren pga de stadgeändringar som alla Brf:er är tvingade att införa senast i juni.

 -Extrastämma den 24 april 2018
 -Ordinarie årsstämma den 29 maj 2018
Vid extrastämman tas första beslutet om nya stadgar och på den ordinarie årsstämman fastställs stadgebeslut utöver de ordinarie stämmopunkterna. Kallelser och stämmohandlingar skickas ut till medlemmarna.