Föreningsstämma 2023

Ordinarie föreningsstämma hölls 2023-05-31 och årsredovisningen finns upplagd som PDF.

Protokollet från stämman finns på medlemssidorna.