Föreningsstämmor 2022

Extra föreningsstämma hölls 2022-05-18 och den ordinarie stämman hölls 2022-06-14.  Protokollen från stämmorna är publicerade på medlemssidorna. Årsredovisningen för 2021 är publicerad. Ändrade stadgar publiceras efter registrering hos Bolagsverket.