Ny debitering av el och vatten from oktober

Hej

Avläsningen av el och vatten den 30/6 har nu sammanställts och underlagen är lämnade till Menja AB för inlägg på våra avgiftsavier för okt-dec.

Debitering baserad på verklig förbrukning gäller för de flesta lägenheter förutom ett fåtal med felaktig elmätare där en schablonberäkning görs.

Tack till alla för de inlämnade siffrorna, trots vissa svåra placeringar av mätare!

Hälsningar från styrelsen