Information el- och vatten

Ny debitering av el & vatten baserad på inrapporterade siffror gäller från juli månads avi.
Ny avstämning och inrapportering från medlemmar görs den 30 juni 2016.
De medlemmar som ej kunnat rapportera in mätarställning pga olika orsaker är debiteringen baserat på ett snitt per kvm.

Nästa mätning sker den 30 juni men en påminnelse kommer skickas ut till er i juni månad.
Är ni inte hemma just den 30 juni så var vänliga och gör avläsningen innan ni reser hemifrån och skriv med datumet då ni tagit mätarställningen.

Tanken är att avstämningen skall göra en gång i halvåret och debiteringen kommer justeras i samband med avstämningarna.

Tack på förhand!