Frågor & Svar

Fråga: Var sitter elmätaren som jag ska läsa av  på uppmaning från styrelsen som bestämmer tidsintervallerna?
Svar: Elmätaren som ska läsas av sitter i säkringsskåpet, se bild nedan. LCD displayen i din hall ska du inte läsa av, den displayen tillhör ett gammalt fastighetssystem som ej längre är i drift. Elmätare

 

 

 

 

Fråga: Var sitter de två vattenmätarna som jag ska läsa av på uppmaning av styrelsen?
Svar: Vattenmätarna sitter i de flesta fall bakom inspektionsluckan i badrummet, den ena mätaren kan vara svår att se i vissa lägenheter, sitter högt upp. Mätarna kan vara placerade på annat ställe, t.ex i köket. Varmvatten ETWD är röd och Kallvatten ETKD är blå, se bild nedan. Hur du öppnar inspektionsluckan: Luckan är sidohängd (höger) på gångjärn, med push-up öppning.

Vattenmätare

 

 

 

 

Fråga: Vem svarar för reparationer och underhåll?
Svar: Enligt stadgarna är du som medlem ansvarig för inre reparationer och underhåll av din egen lägenhet. Föreningen ansvarar för yttre underhåll t ex trapphus, fasader och yttertak. Det är föreningens stadgar som gäller, och är du som medlem osäker ska du kontakta styrelsen, men om du klickar på bifogad PDF så får du föreningens lathund som ger dig en bra vägledning, klicka här: Fördelning ansvar

Fråga: Vilken försäkring behöver jag?
Svar: Det finns flera skadehändelser som en bostadsrättinnehavare ansvarar för därför har försäkringsbolagen tagit fram en tilläggsförsäkring (bostadsrättstillägg) till hemförsäkringen. Du bör teckna en hemförsäkring med ”bostadsrättstillägg”.

Fråga: Hur ofta ska jag byta filter i luftdonen bakom elementen?
Svar: Komfortfilter Easy-Vent F7 bör bytas 1 ggr år. From 2018 har styrelsen beslutat att föreningen ansvarar för byten av filter. 

Fråga: Hur ställer jag låset i serviceläge?
Svar: Lås cylinderlåset som vanligt men istället för att ta ur nyckeln ”klockan 12.00 ”  så tar du ut nyckeln ”klockan 5 minuter i 5 (16.55)”. Lycka till, det är inte lätt i början!

Fråga: Vad innebär spärren i låset (som får den röda lilla lampan att lysa)
Svar: att lägenheten dras ner på ”sparlåga” vad gäller ventilation. Knappen i låset styr också i vissa lägenheter hallbelysningen så att den tänds automatiskt när man låser upp dörren. Några lägenheter har kanske också larm inkopplat på denna funktion.

Fråga: Får jag byta fläkt i köket? Får jag ändra inställningar på frånluftsdon?
Svar: Nej, inte utan tillstånd från styrelsen. Fastighetens ventilation är ett gemensamt system och en enda ändring kan påverka hela ventilationssystemets balans.

Fråga: Får jag byta spis i köket?
Svar: Från gasspis till elspis, svar kanske (beror på fastighetens säkring) fråga styrelsen. Till annan gasspis så gäller att alla ändringar som påverkar planlösning, ändring av vatten- och avloppsdragningar, samt ändring av gasledning etc ska godkännas av styrelsen m a o kolla med styrelsen innan du sätter igång.

Fråga: Men.. vad får jag göra i köket utan att fråga styrelsen?
Svar:  mer info om köksrenovering finns om du klickar på sidan ”bopärmen”

Fråga: Det luktar ”avlopp” i badrummet, vad göra?
Svar: Kan vara att tätningsring på insats i avloppet har torkat och det läcker upp lukt från avloppet. Kan också vara så att insatsen inte sitter riktigt på plats så slå ner den försiktigt med ex träklubba. Kan också vara att tvättmaskinen behöver köras en enstaka gång på hög värme eller med ex vinäger i sköljvattnet. En annan metod är att använda Biltemas bioactive avloppsrens, denna vätska förebygger på biologosk väg illaluktande avlopp.
 
Fråga: Får jag hyra ut min lägenhet i andra hand?
Svar: Allmänt gäller att du inte kan hyra ut din lägenhet i andra hand. Styrelsen kan dock medge andrahandsuthyrning om ”synnerliga skäl” föreligger.

 

Fråga: Vem ansvarar för garaget och p-platser?
Svar: Garaget delar vi med Brf. Ekbacken. Kölistan och uppsägningar hanterar styrelsen. Mer info om garageansvarig -klicka på Medlemssidor för att se styrelsens arbetsfördelning.

Fråga: Var gör jag felanmäln gällande fastigheten?
Svar: Till e-post adressen: felanmalan@hammarbykanal.se

Fråga:Hur felanmäler jag kabel-TV?
Svar: Kontakta ComHem, mer info se länkbibliotek till höger på denn sida.

Fråga: Hur felanmäler jag mitt bredband?
Svar: Kontakta din internetoperatör t ex Bahnhof, mer info om vilka internetoperatörer som du kan välja via fastighetens bredbandsnät, mer info se länkbibliotek till höger (sjöstadens bredbandsnät).

Fråga: Vad får man förvara i trapphuset?
Svar: Ingenting. Brandskyddsmyndigheten kräver att trapphusen ska hållas rena från saker.

Fråga: Vad gäller för balkongerna?
Svar: Balkongerna ligger på föreningensansvar. Om ni vill sätta upp något i balkongtak etc. Måste detta godkännas av styrelsen. Tänk på att vara varsam med vatten när du städar din balkong, dels med hänsyn till boende under, dels med tanke på risk för fuktgenomträngning. Använd ej högtryckstvätt!    Träöverliggarna till balkongräcket däremot ansvarar medlem för att slipa och skydda. 

Fråga: Min träöverliggare på balkongen börjar se ”ledsen” ut vad göra?
Svar: Du får själv underhålla genom att slipa och olja in årligen, träolja finns inköpt för detta ändamål. Oljan finns i grovtvättstugan under säsong – om slut kontakta styrelsen.

Fråga: Vad gäller för markis eller balkongskydd?
Svar:Vill du sätta upp markis eller balkongskydd så skall du  följa den standard som finns.
Markistyg: Sun Off
Markisväv, kulör 15/14 grå/beige ton. Modell: cylindermarkis. För mer info kontakta styrelsen.

Fråga: Vad gäller för inglasning av balkonger?
Svar: Ett generellt bygglov  dnr 2000-02379-571 finns från stadsbyggnadskontoret (lovet beviljades 2006-06-13 för inglasning och gäller i 5 år). För mer info kontakta styrelsen.

Fråga: Jag ska byta kran, hur stänger jag av vattnet?
Svar:  I badrummet till höger om toastolen finns en inspektionslucka, bakom denna finner du badrummets och kökets avstägning (balofixer). Det är två olika balofixer, en för att stänga av  varmvatten och en för kallvattnet. Den för varmvattnet kan vara lite svår att finna, den sitter högt upp under luckans överkant. Luckans lister är tätade med silikon, men går att öppna när du tagit bort lite silikon samt listerna som sitter runt luckan. Luckan är sidohängd (höger) på gångjärn, med push-up öppning.

Fråga: Kan man stänga av vattnet till elementen och golvärmen i badrummet?
Svar: Ja, det finns avstängningskran bakom en inspektionslucka i badrummet som är lite svår att hitta, den finns under bänken i hörnet bakom tvättmaskinen eller torktummlaren.

Fråga: Var sitter gasmätaren?
Svar: Bakom ett underskåp i köket (troligen skåpet under ugn eller skåpet till höger om spisen). Du måste ta bort den vita träskivan (”bakväggen”) för att kunna se mätaren. Bild gasmätare:gasmätare

Fråga: Hur stänger jag av gasen?
Svar: Ovanför gasmätaren finns avstängningskranen. Notera att omdragning av gasledningar och dylikt arbete måste utföras av auktoriserad personal, för mer info kontakta Stockholm Gas.

Fråga: I klädkammaren har jag en inspektionslucka, till vad?
Svar: Öppnar du luckan så finner du rören till golvvärmen.

Fråga: Jag behöver göra extra nycklar?
Svar: Till lägenheten ingår ursprungligen tre nycklar. Föreningen har avtal med en auktoriserad låssmed där extra lägenhetsnycklar kan beställas. Medtag leg och bostadsrättsavtal. Namn och adress till låssmed finns hos fastighetsförvaltaren, eller fråga styrelsen.

Fråga: Hur fungerar sopsorteringen?
Svar: Vi sorterar hushållsavfallet i matavfall och brännbart avfall på gården. Du ska även sortera övrigt avfall – mindre grovavfall, el-avfall, tidningar, plast-, papper-, metall- och glasförpackningar i sopsorteringsrummet. Byggavfall, större grovavfall samt farligt avfall till närmaste återvinninsstation ex Östberga. Hur sopsugen för mat och brännbart funkar i detalj framgår av följande dokument (pdf): Info sopsugssystem