Bokning av: övernattningslägenhet, gemensamhetslokal och bastu

Information om bokning av:

1.    Övernattningslägenhet

2.    Gemensamhetslokal

3.    Bastu

Inledning

Medlemmarna i bostadsrättsföreningen Hammarby Kanal disponerar en gemensam övernattningslägenhet (ÖL), en gemensamhetslokal (GL) och en gemensam bastu. ÖL och GL får hyras av medlemmen mot en avgift, som medlemmen är betalningsansvarig för. ÖL, GL och bastun får endast användas för medlemmen, medlemmens släkt och vänner, men inte för utomstående i övrigt.

Följande regler ska iakttas vid disponeringen av lokalerna.

ÖL, GL och bastun bokas separat. Bastun ligger i anslutning till GL, varför det är viktigt att notera att bastun och GL kan vara bokade samtidigt. WC till GL finns i trapphuset utanför GL.

Bastun bokas genom att medlemmen skriver upp sig på den lista som hänger på dörren utanför bastun. För bokningar av ÖL och GL, se nedan.

Bokning och uthyrning 

 • Bokning av ÖL och GL ska göras senast fem (5) dagar före önskat hyresdatum till någon av de personer som är ansvariga för nycklarna (se nedan).
 • En bokning kan göras tidigast tre (3) månader före önskat hyresdatum. Följande begränsningar gäller för uthyrningen. ÖL och GL får hyras maximalt i sju (7) dagar i sträck.
 • En hyresperiod får inte sträcka sig över två på varandra följande helger (veckoslut, midsommar, jul etc), om inte annat särskilt är överenskommet vid bokningstillfället.
 • Lokalerna får inte heller bokas för mer än två (2) veckoslut (fredag – söndag) i sträck.
 • Uthyrningen gäller tidigast från kl 12.00 den dag uthyrningen börjar, vid vilken tidpunkt nyckelansvarig tidigast lämnar ut nyckeln till medlemmen och uthyrningen upphör senast 12.00 den dag uthyrningen upphör, vid vilken tidpunkt medlemmen senast ska återlämna nyckeln till nyckelansvarig.

Medlemmen ansvarar för att i god tid kontakta nyckelansvarig för att bestämma tidpunkt för utlämning/återlämning av nyckel.

 Återställa lokalerna

Det är medlemmens ansvar att återställa hyrd lokal till sådant skick att lokalen omedelbart och utan ytterligare åtgärder kan hyras ut till annan medlem. Se checklistor för städning nedan.

Om något i lokalen gått sönder, ska medlemmen omedelbart anmäla det till nyckelansvarig. Borttappad nyckel debiteras medlemmen.

Regler vid användandet av lokalerna

Under vardagar och natt till vardag (måndag – torsdag och söndagar) ska musik eller annat ljud upphöra senast kl 23.00 och under veckoslut (fredag – lördag) senast 01.00.

Vid sådana tillfällen när GL hyrs måste hänsyn tas till eventuella bastubokningar. Om bastun samtidigt är bokad av annan, får duschar och WC i bastun inte användas av den som hyr GL. WC finns i trapphuset.

Priser

ÖL:            250 kr per dygn

GL:            300 kr per dygn

Betalning av avgiften sker via månadsavin för bostadslägenheten. Beloppet debiteras på nästkommande månadsavi. Avierna skickas ut kvartalsvis, varför debiteringen kan bli fördröjd tills nästa utskick sker.

Kontroll av lediga hyrestider görs i bokningskalendern på följande adress:

https://calendar.yahoo.com/hammarbykanal

Bokning görs därefter via e-post adressen:      bokning@hammarbykanal.se

Nyckelansvariga och de som svarar på bokningsförfrågan är:

 • Monica Rosén  i 52:an  Tel: 070 350 12 07 E-post: monica.rosen@hammarbysjostad.se
 • Eivor Lindvall Tel: 08-91 40 46 eller 070-323 60 26 E-post: eivor.lindvall@tele2.se (då Eivor är hemma i Sverige).

Checklista vid städning för Övernattningslokalen

 • Dammsug golven i båda rummen
 • Våttorka golven vid behov
 • Städa toaletten och våttorka sits och tvättställ
 • Ta bort ev hår från silen i duschen
 • Använda koppar, kaffekokare etc ska diskas och torkas.
 • Om toapapper eller städmaterial tagit slut, vänligen meddela den du lämnar nyckeln till
 • Se till att alla fönster är stängda innan ni lämnar lokalen.

Checklista vid städning av Gemensamhetslokalen

 • Dammsug golvet
 • Våttorka golven vid behov
 • Skaka ev. lånade sängkläder ute på gården
 • Allt porslin eller andra köksredskap som använts ska diskas och ställas tillbaka på sin plats. OBS – LÄMNA INTE LOKALEN MED DISKMASKINEN IGÅNG!
 • Alla sopor, tomglas etc skall tas med ur lokalen. Torka av diskbänk, bardisk och bord.
 • Om någon av förbrukningsartiklarna tar slut, vänligen meddela den person du fått nyckeln av (toapapper, diskmedel etc)
 • Ställ tillbaka tältsängarna på sin plats och lägg kuddar och täcken på sin plats.
 • Stäng fönstret innan ni lämnar lokalen.
 • Städa toaletten i trapphuset alt. bastu och våtutrymme om ni använt dessa.