Träöverliggare på balkonger

ARBETSBESKRIVNING AV OLJNING AV TRÄÖVERLIGGARE PÅ BALKONGER

Vi själva MÅSTE underhålla våra räcken minst en gång per år. Detta gör du enklast på följande sätt:

Slipa träöverliggarna med slippapper 120 eller scotchbrite för att rugga upp ytan lite.

Är träet grått och väderslitet bör det slipas ned helt till friskt trä.

Torka av allt slipdamm ordentligt.

Använd en pensel av bättre kvalitet eller korthårig rulle.

Olja in träöverliggarna med Blank Benarolja, 2 ggr.

Låt torka minst 8 timmar efter varje strykning.

OBS! Tänk på att undvika regniga och/eller fuktiga perioder då det förlänger torktiden samt kan ge ett sämre resultat. T. ex. kan applicering på kvällen medföra att lacken mattas av morgondagg.

Pga. faran för självantändning är det ytterst viktigt att ALLA trasor och penslar (som inte sparas och rengöres med lacknafta eller terpentin) bränns eller blötläggs i vatten för att sedan läggas i en plastpåse som skall slängas.

Föreningen har köpt in olja för detta ändamål. Kontakta styrelsen via mail när Du behöver olja för att utföra Ditt underhåll.

Med vänlig hälsning,

/Styrelsen