Kategoriarkiv: Uncategorized

Extra föreningsstämma 3/10-2015

Kallelse till extra stämma för BRF Hammarby Kanal

Datum: Lördagen den 3 oktober 2015
Tid: 10.30
Plats: Gemensamhetslokalen, Sickla Kanalgata 56

DAGORDNING

1 Stämmans öppnande

2 Godkännande av dagordning

3 Val av stämmoordförande

4 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

7 Fastställande av röstlängd

8 Styrelsen förslag.

a. Ändring/tillägg i föreningens stadgar:
i. ”Föreningen äger rätt att ta ut en årlig avgift vid andrahandsuthyrning med ett belopp som högst uppgår till 10 procent av ett prisbasbelopp fastställt enligt 1 kapitlet 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring.”

9 Stämman avslutas

Välkomna!

PS. Är mailad till alla medlemmar 23/9-2015.

Vatten, el & underhåll

Hoppas ni alla haft en skön sommar och semester!

Här kommer lite information från styrelsen.

Vatten & El mätning

Alla lägenheter har under onsdag/torsdagen fått installerat nya vattenmätare. Vi kommer be er avläsa den en gång i halvåret framöver och maila in siffrorna. Första mätningen är gjord av den firma som installerat mätarna.

Vi återkommer vid årsskiftet med en påminnelse om avläsning av vatten.

När det gäller elen behöver vi få in elmätarställningen från varje lägenhet senast den 31 augusti.

Det ni behöver skicka in är:

  • Datum (då ni gjorde avläsningen)
  • Ert lägenhetsnummer
  • Namn
  • Mätarställning el

Var vänliga och maila det till avlasning@hammarbykanal.se. Skriv ert lägenhetsnummer i ämnesraden.

Underhåll fasad

Målning av träpanelerna på väggen är påbörjat och beräknas vara klart i mitten av september.

När det gäller spaljéerna så behöver de bytas ut. Är planerat till hösten men vi återkommer med mer exakt information om när det kommer ske.

Träöverliggare på balkongen behöver underhållas. Vill påminna alla er som ännu inte oljat in dem om att olja finns i grovtvättstugan.

Energibesiktning

Den 20 maj hade vi en energibesiktning av båda husen. Fick ”bra betyg” på fastigheterna vilket är riktigt kul. Under sommaren har lite småsaker åtgärdats tex. 3 rör saknade brandmassa i elcentralen, nytt expansionskärl i plats är beställt, två fönster är utbyta.

Lördagen den 3 oktober är det inplanerat extra stämma samt städdag, mer information kommer då vi närmar oss. Boka gärna upp det i er kalender redan nu.

Har ni frågor maila dem till styrelsen@hammarbykanal.se

 

Styrelsen BRF Hammarby Kanal

 

 

Lås cykelrum

Låset till cykelrummet på Sickla Kanalgata 56 strular och man får lirka en del för att komma in. Nytt lås är beställt i torsdags förra veckan men tyvärr tar det lite tid att få fram och få det utbytt.

Det är på gång så ha lite tålamod. Tack!